Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Danh sách dự thi 2016

MS 149 - PHAN TRƯỜNG GIANG

Tên ý tưởng:  TỰ HÀO VIỆT NAM - HỘI NHẬP THẾ GIỚI

Mô tả ý tưởng: Trong xu thế hội nhập thế giới để giúp gìn giữ niềm tự hào về truyền thống bản sắc văn hóa Việt Nam

Read more ...

MS 148 - VŨ LINH CHI

Tên ý tưởng:  GÌN GIỮ, QUẢNG BÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM

Mô tả ý tưởng: Video ý tưởng và quảng bá về nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam:

Read more ...

MS 147 - LƯƠNG HÀ TRI NHÂN

Tên ý tưởng:  BACKPACK - CÙNG BẠN KHÁM PHÁ VIỆT NAM

Mô tả ý tưởng: Bạn đã bao giờ cảm thấy khó khăn trong việc chuẩn bị một chuyến đi du lịch trong nước

Read more ...

MS 146 - TRẦN PHẠM ANH THY

Tên ý tưởng:  KHÔI PHỤC, GIỮ GÌN VÀ PHÁT TRIỂN CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN VIỆT NAM

Mô tả ý tưởng: Ngày nay, trước quá trình công nghệ hóa - hiện đại hóa

Read more ...

MS 145 - PHAN LÊ HÀ LINH

Tên ý tưởng:  "LỚP HỌC SẠCH SẼ" - CLEANING TIME

Mô tả ý tưởng: Việc dọn dẹp lau chùi lớp học mà mỗi ngày ở trường Vinschool đều là các cô HK làm

Read more ...

MS 144 - NGUYỄN ĐỨC LINH

Tên ý tưởng:  

Mô tả ý tưởng: 

Read more ...

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2016