Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Danh sách dự thi 2016

MS 143 - PHAN LÊ NGUYÊN

Tên ý tưởng:  ĐƯA TRÒ CHƠI DÂN GIAN CỦA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN VÀO TRƯỜNG HỌC

Mô tả ý tưởng: Tôi đã đến Nhật Bản và thấy rằng

Read more ...

MS 142 - NGUYỄN DIỆU HÂN

Tên ý tưởng:  VINSER PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM QUA VIỆC HỌC TIẾNG ANH VÀ TÌM HIỂU VĂN HÓA CÁC NƯỚC

Mô tả ý tưởng: Việt nam có truyền thống hiếu học và tự hào có những người con

Read more ...

MS 141 - NGUYỄN VIỆT HÙNG

Tên ý tưởng:  GIỚI THIỆU VIỆT NAM VỚI BẠN BÈ THẾ GIỚI

Mô tả ý tưởng: 

Read more ...

MS 140 - LÊ GIA KHÁNH

Tên ý tưởng:  ÁO DÀI VIỆT NAM XƯA VÀ NAY

Mô tả ý tưởng: 

Read more ...

MS 139 - NGUYỄN PHƯƠNG THẢO

Tên ý tưởng:  QUẢNG BÁ HÌNH ẢNH CỦA VIỆT NAM THEO MÔ HÌNH ĐA CẤP

Mô tả ý tưởng: Việt Nam là một đất nước có tiềm năng phát triển rất lớn

Read more ...

MS 138 - NGUYỄN HẢI LONG

Tên ý tưởng:  FLOWERS IN HANOI

Mô tả ý tưởng: Hanoi is the capital of Vietnam, the center of cultural customs and beauty.

Read more ...

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2016