Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Danh sách dự thi 2016

MS 171 - NGUYỄN PHẠM CHÂU ANH

Tên ý tưởng:  VĂN HÓA XẾP HÀNG

Mô tả ý tưởng: Video của tôi nói về vấn đề xếp hàng của người dân Việt Nam. Bên cạnh những điểm mạnh khi hội nhập với thế giới thì chúng ta vẫn còn những điểm yếu cần phải khắc phục để trở nên hoàn thiện, hội nhập tốt hơn với thế giới. Đây video nói về văn hóa xếp hàng của chúng ta gồm những điểm mạnh điểm yếu và một số giải pháp.

  

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2016 MS 171 - NGUYỄN PHẠM CHÂU ANH