Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Danh sách dự thi 2016

MS 179 - ĐINH ĐẶNG VIỆT ANH

Tên ý tưởng: Vietnam, a traditional country on the way to become a part of the modern world

Mô tả ý tưởng: 

Vietnam, a traditional country on the way to become a part of the modern world
You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2016 MS 179 - ĐINH ĐẶNG VIỆT ANH