Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

MS 131 - JAVIER NGUYỄN HÀ MI

Tên ý tưởng:  YÊU LẮM BIỂN ĐẢO VIỆT NAM

Mô tả ý tưởng: Ý tưởng cho dự án "Yêu lắm biển đảo Việt Nam"

481.4

MS 481 - Nguyễn Khánh Vi (8 tuổi)

  Ý tưởng: Vận động mọi người bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

276. NguyenDoHoangGiang

MS 276 - Nguyễn Đỗ Hoàng Giang (8 tuổi)

 Ý tưởng: Bảo vệ môi trường

Slide1

MS 238 - Ngô Phạm Trang Anh (11 tuổi)

 Ý tưởng: Phòng chống bạo lực học đường

00-anh-icon

MS 290 - Nhữ Hà Xuân Anh (8 tuổi)

  Ý tưởng: Bảo vệ môi trường

00-anh-icon

MS 291 - Nguyễn Yến Nhi (9 tuổi)

  Ý tưởng: Thư viện sách thân thiện

350. Ngo-the-son

MS 350 - Ngô Thế Sơn

  Ý tưởng: Học và sáng tạo với Game

00-anh-icon

MS 103 - Nguyễn Hải Gia Bảo (10 tuổi)

Ý tưởng: tiết kiệm điện và Tái chế rác

00-anh-icon

MS 480 - Đặng Tường Anh

  Ý tưởng: Bảo vệ môi trường

00-anh-icon

MS 307 - Trịnh Minh Quân (11 tuổi)

Ý tưởng: Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2015