Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
00-anh-icon

MS 328 - Phạm Huyền Trang

   Ý tưởng : Tiết kiệm nước bảo vệ nguồn sống của bạn và cả nhân loại

330. Đỗ Đào Thái An- ngày hè của em

MS 330 - Đỗ Đào Thái An (7 tuổi)

Ý tưởng: Ngày hè của em & Trường em

00-anh-icon

MS 303 - Nguyễn Duy Anh (15 tuổi)

  Ý tưởng: TẠO THÓI QUEN HỌC CHỦ ĐỘNG

329. Nguyễn Đình Đức

MS 329 - Nguyễn Đình Đức (7 tuổi)

Ý tưởng: Em đi xe đạp

326. Phạm Gia Linh-1

MS 326 - Phạm Gia Linh (6 tuổi)

Ý tưởng: Công nghệ nhặt rác tự động

479. Đào Minh Ngọc

MS 479 - Đào Minh Ngọc (7 tuổi)

 Ý tưởng: Thành phố xanh

00-anh-icon

MS 478 - Chử Quang Tùng (10 tuổi)

 Ý tưởng: Tái chế các loại rác

00-anh-icon

MS 477 - Hồ Đức Phát (10 tuổi)

 Ý tưởng: Bảo vệ môi trường

00-anh-icon

MS 476 - Lê Gia Khánh (10 tuổi)

 Ý tưởng: Xe ô tô đi bằng động cơ hơi nước

318. Nguyễn Trang Nguyên 02

MS 318 - Nguyễn Trang Nguyên (8 tuổi)

  Ý tưởng : Cùng đến Vinschool

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2015