Trang thông tin điện tử của tập đoàn Vingroup

header

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
00-anh-icon

MS 005 - Lê Quang Khải (12 tuổi)

Ý tưởng: Con tàu mơ ước

00-anh-icon

MS 008 - Pannier Lola Tú Linh (8 tuổi)

Ý tưởng: Dùng sức gió và năng lượng mặt trời để sản xuất ra điện

You are here: Home Danh sách dự thi Danh sách dự thi 2015